Зарплата:

 • нарахування по окладам та тарифним ставкам (в т.ч. в неробочий час, у вихідні, святкові дні),
 • накази на додаткові нарахування на постійній та разовій основі, премії, заохочення та інші доплати, 
 • розрахунок утримань та нарахувань на ФОП (ЄСВ, військовий збір, ПДФО),
 • розрахунок по лікарняним листкам,
 • формування та друк табелеграм,
 • відомість по виплаті (аванс, остаточний розрахунок),
 • формування та друк звітів по зарплаті, в т.ч. регламентованих.
Бухгалтерська частина
Бухгалтерська частина
Бухгалтерська частина

Облік ТМЦ:

 • Облік ТМЦ:
 • рух ТМЦ по підприємству (надходження, переміщення, видача в  підзвіт робітникам та у зворотному напрямку),
 • облік витрат ТМЦ,
 • формування складської звітності,
 • картки виданих робітникам ТМЦ.

Облік основних засобів:

 • Постановка на баланс
 • Нарахування зносу (амортизації)
 • Зміна балансової, залишкової вартості
 • Остаточне списання тощо
осн.зас
журнал докум

Робота з первісною документацією:

 • каса
 • банк
 • акти
 • рахунки
 • реєстри податкових накладних
 • тощо

 • Журнали документів, проводок,
 • План рахунків,
 • Бухгалтерські звіти